Hỏa Châu Top Tour U1700 Đồng Đội

  • Mã giải: Toptour2018U1700Team
  • Địa điểm tổ chức: Hà Nội
  • Trưởng ban tổ chức: Trần Anh Tuấn

Tài liệu - văn bản giải đấu:

    Thông tin khác:

    Giải đấu ngắn ngày nội dung đồng đội Olympic cho các vận động viên có điểm dưới 1700.