Hoả Châu Top League Hà Nội 2018 - U1700

  • Mã giải: Topleague2018
  • Địa điểm tổ chức: Hà Nội
  • Trưởng ban tổ chức: Trần Anh Tuấn

Tài liệu - văn bản giải đấu:

    Thông tin khác:

    Giải đấu hàng tuần tổ chức tại Hà Nội