Đoàn Kết Hỏa Châu 2

  • Mã câu lạc bộ: DKHC2
  • Người quản lý: Hoàng Thế Lân
  • Địa chỉ: Ngõ Hồng Mai - HN
  • Điện thoại: 0987654321

Thông tin khác:

Đoàn Kết Hỏa Châu 2