DANH SÁCH GIẢI ĐẤU

Hoả Châu Top League Hà Nội 2018 - U1700

Mã giải: Topleague2018
Địa điểm: Hà Nội

Hỏa Châu Top Tour U1700 Đồng Đội

Mã giải: Toptour2018U1700Team
Địa điểm: Hà Nội

Hỏa Châu Top Tour U1700 Đồng Đội - Hà Nội Open 2018

Mã giải: Toptour2018U1700Team
Địa điểm: Hà Nội