DANH SÁCH CÂU LẠC BỘ

Đoàn Kết Hỏa Châu

Mã CLB: DKHC
Người quản lý: Hoàng Thế Lân

Đoàn Kết Hỏa Châu 2

Mã CLB: DKHC2
Người quản lý: Hoàng Thế Lân